Mijn kind heeft astma en wordt hierdoor gehinderd in het buiten spelen, sporten en -/ of schoolactiviteiten.

Astma is de meest voorkomende chronische aandoeningen bij kinderen jonger dan 17 jaar. Astma is een aanvalsgewijs optredende bronchusobstructie op basis van verhoogde gevoeligheid van de luchtwegen voor specifieke en niet-specifieke prikkels, zoals inspanning, rook, stof, mist, kou en virale infecties. De presentatie van de klachten is deels leeftijdsgebonden.

  • Kinderen van 0 tot 6 jaar hebben voornamelijk last van terugkerend piepen en terugkerend hoesten
  • Kinderen vanaf 6 jaar hebben voornamelijk last van piepen en aanvalsgewijze kortademigheid

Ongeveer de helft tot twee derde van de kinderen met astma ‘groeit eroverheen’.

Veel kinderen met astma hebben een verminderde conditie. Verschillende factoren kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn: een luchtwegobstructie, een passieve levensstijl en angst voor het optreden van benauwdheid.

Kinderen klagen over benauwdheid en hoesten tijdens en/of na inspanning. Ook kunnen er klachten zijn zoals een verminderd uithoudingsvermogen en pijn op de borst. Het geven van goede adviezen en de opbouw van inspanning is van belang, zodat zij zo min mogelijk worden belemmerd in sport en spel.

Wat kan een kinderfysiotherapeut voor je betekenen:

Zoals bij iedere klacht wordt er gestart met een anamnese gesprek gericht op de klacht en de hulpvraag. Er wordt goed in kaart gebracht of/wanneer het kind beperking ervaart tijdens inspanning en waardoor hij  / zij moet stoppen. Ook het medicatie gebruik komt aanbod.

Vervolgens wordt een onderzoek uitvoeren. Hierbij letten we onder andere op de ademhaling, waar die zich bevindt, ademhalingsgeluiden, vorm van de thorax en de ademhalingspieren. Ook wordt er gekeken naar hoe het praten gaat en of hij / zij regelmatig moet stoppen om adem te halen. Verder wordt er gekeken naar de spierkracht van de buik- en rugspieren, aansturing van de ademhalingsspieren, lengte van de spieren en de thoraxomvang.

Mijn kind heeft  last van hyperventilatie / dysfunctioneel ademhalingsprobleem en wordt hierdoor gehinderd in het buiten spelen, sporten en -/ of schoolactiviteiten.

De gevolgen van hyperventilatie kunnen groot zijn: stoppen met sporten, angst voor bewegen en een verminderde conditie. Het stellen van de diagnose is moeilijk en gebeurt vaak door het uitstellen van andere aandoeningen. Een aantal dingen vallen op:

  • Een onregelmatig ademhalingspatroon met veel zuchten
  • Thoracale ademhaling door een open mond
  • Spreekpatroon, zeer veel woorden in één ademteug

Wat kan een kinderfysiotherapeut voor je betekenen:

Zoals bij iedere klacht wordt er gestart met een anamnese gesprek gericht op de klacht en de hulpvraag. Er wordt goed in kaart gebracht of/wanneer het kind een beperking ervaart.

Vervolgens wordt een onderzoek uitvoeren. Er wordt een vragenlijst afgenomen gericht op hyperventilatie. Verder wordt de behandeling gericht op  het gebied van bewust worden van een – tijdens rust en inspanning – normale ademhaling. Voor kinderen met een ademhaling problematiek gericht op de stembanden wordt logopedie aangeraden.

Wellicht ook interessant voor u: Astma / Hyperventilatie