Kinderen leren in de meeste gevallen spelende wijs. Omrollen, kruipen, lopen, springen, fietsen, zwemmen en schrijven zijn stappen in de motorische ontwikkeling. Soms verloopt de ontwikkeling van een kind echter niet zo vanzelfsprekend. Als een kind niet ‘gewoon’ mee kan doen met leeftijdsgenootjes, kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan.

Als gevolg hiervan kunnen naast motorische, ook sociaal-emotionele problemen ontstaan (zoals faalangst en een verminderd zelfvertrouwen). Een gespecialiseerd kinderfysiotherapeut kan zowel bij motorische als sociaal-emotionele problematiek uitkomst bieden. Waarbij één ding centraal staat: dat uw kind gewoon kind kan zijn.

Onze kinderfysiotherapeuten starten altijd met een intake om een goed klachtenbeeld te krijgen. Daarna volgt er meestal een functie onderzoek en wordt advies gegeven over de mogelijke behandeling. Met gerichte oefeningen kunnen zij mogelijk helpen bij het aanleren of verbeteren van motorische vaardigheden, de lichaamshouding en /of omgaan met kortdurende of blijvende klachten.

Het observeren en onderzoeken van uw kind gaat spelenderwijs, in een veilige sfeer. Het kind laat daarbij zien wat de motorische kwaliteiten en / of beperkingen zijn. Dit geeft de kinderfysiotherapeut inzicht in het bewegingsprobleem. Soms wordt nader onderzoek gedaan bijvoorbeeld; de beweeglijkheid van de gewrichten en het niveau waarop het kind motorisch functioneert.

Soms is advies of voorlichting voldoende. Wanneer behandeling noodzakelijk is, wordt per kind bekeken naar wat voor uw kind passend is. Binnen de behandeling staat uw kind centraal, maar als ouder wordt u hier nauw bij betrokken. Uw kind leren we zijn of haar motoriek te verbeteren met passend spelmateriaal en daarnaast krijgen uw kind en u mogelijk adviezen voor dagelijkse situaties en andere (spel)activiteiten. Anders dan bij volwassenen is de kinderfysiotherapie gericht op het spelenderwijs verbeteren en oplossen van de bestaande motorische problematiek.

Kijkend naar de vergoeding is het zo dat, ongeacht of u als ouder basis- of aanvullend verzekerd bent, vanuit de overheid is vastgesteld dat uw kind tot 18 jaar recht heeft op 18 behandelingen. Deze behandelingen worden door ons automatisch bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en Fysiotherapie de Meierij heeft contracten bij alle zorgverzekeraars, zodat u als ouder hier geen omkijken naar heeft. Mochten deze 18 behandelingen niet toereikend zijn dan kan daarnaast de aanvullende verzekering van de ouders aangesproken worden (afhankelijk van de aanwezigheid van deze aanvullende verzekering). Als ouder houdt u ook uw eigen budget, uw kind heeft zijn/haar eigen budget.