In de eerste maanden van de ontwikkeling van het looppatroon is variatie normaal. Kinderen moeten wennen aan de druk op hun voeten, belasting, krachtverdeling en evenwicht tijdens het lopen. Hierdoor is het mogelijk dat uw kind op zijn / haar tenen gaat lopen, de voeten naar binnen plaats of juist naar buiten. Ook kan uw kind regelmatig vallen. Dit is tot +/- 2 jaar normaal gedrag. Wanneer het looppatroon geen variatie meer laat zien, maar eendezelfde van bovenstaande voorbeelden, neem dan contact op.

Zie hieronder voor meer informatie per variatie;

Mijn kind loopt op zijn / haar tenen:

Tenenlopen is een normale variatie van het looppatroon tot een leeftijd van 2 jaar. Daarna moet het geleidelijk aan afnemen of in ieder geval niet consequent aanwezig zijn. In sommige gevallen zie je bij spannende / nieuwe momenten dat uw kind op de tenen gaat staan. Ook kan het zijn dat bij bepaalde ondergronden uw kind naar de tenen neigt, dit is een reactie vanuit het kind zelf.

Wanneer het kind consequent op de tenen loopt en vrijwel niet meer op de platte voet, dan is het afwijkend. Als u vraagt of uw kind op de platte voet gaat staan, dan is dit vaak nog mogelijk. In heftige gevallen zal dit niet meer mogelijk zijn en zijn de achillespezen verkort.

Tussen de 3 – 6 jaar oud kan het tenen lopen afnemen door middel van de zwaarte kracht. Vandaar dat u ook niet direct doorgestuurd wordt naar een kinderfysiotherapeut, maar wij helpen u graag als u het niet vertrouwd of het looppatroon eerder wil aanpakken.

Tenenlopen heeft verschillende oorzaken:

 • Familiare, misschien loopt u zelf ook wel eens op uw tenen
 • Gedragsmatig, bij nieuwe en spannende momenten
 • Autisme
 • Pijnlijke ondergronden / bepaalde ondergronden / overgevoelige voetzolen
 • Neurologische gevolgen

De therapie is gericht op het verminderen van de tenengang en eventuele verkortingen op te heffen. Een behandeling duurt een halfuur, met alleen deze behandeling wordt het probleem niet verholpen. Vandaar dat uw medewerking wordt gevraag om thuis ook actief aan de slag te gaan. Dit wordt besproken in de behandeling en krijgt u natuurlijk ook tips voor.

Wanneer uw kind pijnklachten ervaart en de behandelingen niet het gewenste effect bereiken wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing.

Mijn kind loopt mijn zijn / haar voeten naar binnen:

Wanneer uw kind met de voeten naar binnen loopt kan dit verschillende oorzaken hebben. Een van deze oorzaken kan zijn dat uw kind een compensatiestrategie laat zien door verminderde kracht vanuit de benen of door een afwijkende stand van de voet, knie of heup. Dit wordt beoordeeld door middel van een lichamelijk onderzoek en eventueel wordt uw doorgestuurd naar de podotherapeut. Verder wordt de motorische ontwikkeling en mijlpalen in kaart gebracht.

Kinderen die met zijn / haar voeten naar binnen lopen zitten vaak in een W-zit of televisiezit en slapen graag op een buik met de voeten naar binnen toe. Probeer alvast om de W-zit niet te stimuleren.

Een logisch gevolg van dit looppatroon is het regelmatig vallen. Dit kan verergeren wanneer uw kind gaat rennen, waardoor hij / zij struikelt. Is het alleen vallen of heeft uw kind ook pijn tijdens lopen of in de nacht? Wanneer vanuit het lichamelijk onderzoek afwijkingen naar voren komen en het looppatroon verklaren, wordt daar de therapie op gericht.

Mogelijke oorzaken:

 • Afwijkende stand van het heupgewricht. In 80% van de gevallen treedt spontaan herstel op.
 • Afwijkende stand van het onderbeen
 • Afwijkende stand van de voeten
 • Hypermobiliteit

Het is van belang om de oorzaak van het looppatroon helder te krijgen om een gerichte behandeling toe te passen. Wanneer hevige afwijkingen worden geconstateerd wordt in overleg doorverwezen.

Mijn kind loopt mijn zijn / haar voeten naar buiten:

Wanneer uw kind met de voeten naar buiten loopt is dit vaak een gevolg van verminderde kracht in de benen / billen. Wanneer de voeten naar buiten worden geplaats, worden de gewrichten enigszins ‘op slot’ gezet waardoor het geen inspanning kost en de spieren niet hard hoeven te werken. Vaak missen deze kinderen ook souplesse bij het uitvoeren van vaardigheden waarbij de onderste keten centraal staan. In sommige gevallen hoort het patroon bij het kind en zijn er geen onderliggende oorzaken.

Wanneer vanuit het lichamelijk onderzoek afwijkingen naar voren komen en het looppatroon verklaren, wordt daar de therapie op gericht.

Mijn kind valt regelmatig:

Wanneer uw kind gaat lopen is het de beginfase normaal dat hij / zij valt. Dit heeft te maken met het evenwicht die nog verder ontwikkelt moet worden. Ook zijn er onverwachte momenten waardoor het kind moet corrigeren, wat vaak nog erg moeilijk is. In het begin hebben de kinderen de handen nog hoog, maar op een gegeven moment laten ze deze naar beneden hangen. Als uw kind een aantal maanden aan het lopen is, wordt het vallen minder. Als hij / zij gaat versnellen kan het vallen weer even terug komen, maar dat trekt snel weer bij. Wanneer dit niet zo is, moet gekeken worden waarom uw kind valt.

Mogelijke oorzaken:

 • Voeten naar binnen lopen
 • Moeite met het controleren van zijn / haar grove motoriek
 • Verminderde aansturing / verdeling van kracht
 • Neurologisch
 • Zwaartepunt uit het steunvlak (uitlokken evenwicht)

Waar de kinderfysiotherapeut zich met name op richt is de motorische ontwikkeling en mijlpalen. Door middel van een motorische test kan de ontwikkeling gescoord worden en eventuele afwijkingen worden geconstateerd. Vanuit hier wordt bepaald of u kind achter loopt betreft ontwikkeling of bijvoorbeeld nog niet het juiste programma heeft ontwikkelt voor lopen.

De eerste behandelingen zijn gericht op observeren en uitlokken. Samen worden oefeningen besproken en tips gegeven om de motoriek te stimuleren en uit te dagen.

Heeft uw twijfels over de ontwikkeling van uw kind of heeft u vragen. Neem contact op.

Observatie & onderzoek

Er wordt gestart met een anamnese gesprek, waarin de motorische ontwikkeling met name wordt besproken. Hierna volgt een lichamelijk en motorisch onderzoek. Er wordt gekeken naar mogelijke afwijkingen in de stand van gewrichten en spierspanning. Ook wordt gezocht naar de mogelijke oorzaak van het looppatroon. Wat lukt wel en wat lukt niet.

Behandeling

De volgende aspecten komen o.a. aan de orde:

 • Diverse oefeningen om het looppatroon aan te passen
 • Verschillende ondergronden
 • Indien nodig in combinatie met gerichte kracht / stabiliteitstraining