Sensorische informatieverwerking (SI-Therapie)

Sensorische informatieverwerking is een therapievorm waarbij de zintuigen worden gestimuleerd met diverse oefeningen.

Sensorische informatieverwerking (SI), ook wel sensorische integratie therapie genoemd, betekend het verwerken van zintuigelijke informatie. Alle 7 zintuigen werken de hele dag samen om goed te kunnen reageren op prikkels die binnenkomen. De zintuigen laten ons bijvoorbeeld weten dat je moet stoppen voor een rood licht of dat er een ambulance voorbijkomt gereden met harde sirenes. De zintuigen sturen een signaal naar de hersenen als ze een prikkel uit de omgeving waarnemen. Vervolgens reageer je op de prikkel.

Bij kinderen met SI-probleem komen deze prikkels sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind reageert hierdoor anders op de prikkel wat invloed heeft op het gedrag van het kind. Een kind met een SI-probleem heeft een minder georganiseerd brein waardoor de zintuigen niet goed samenwerken. Ze willen graag goed reageren op de buitenwereld, maar ze kunnen het niet. Voorbeelden zijn: wiebelen op een stoel/ niet stil kunnen zitten, niet goed luisteren of snel boos worden. Dit wordt door de omgeving niet goed begrepen wat onbegrip als gevolg heeft.

Er kunnen problemen ontstaan in zowel de thuissituatie waarbij het kind niet goed aan tafel kan/wil zitten, problemen ervaart met eten of moeite heeft met slapen. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook op school een belemmering zijn waardoor het kind niet goed kan opletten in de klas, informatie mist of ongewenst gedrag laat zien. Het is belangrijk om het SI-probleem te herkennen zodat er hulp en begrip komt voor de problemen die het kind ondervindt.

Rol van kinderfysiotherapeut

Na aanmelding bij onze SI-therapeut wordt onderzoek gedaan bij welke zintuig(en) uw kind onder of overprikkeling ervaart. Dit wordt gedaan door middel van een vragenlijst: de Sensory profile (SP). Daarnaast gaat u samen met de therapeut en uw kind opzoek naar een passend behandelplan, indien nodig, voor thuis en/of op school.

Onder of overprikkeling van de 7 zintuigen

We hebben 7 zintuigen: Tast, zicht, gehoor, geur, evenwicht, smaak en bewegingszin. Uw kind kan een onder of overprikkeling ervaren op één van deze zintuigen of een combinatie. Onderstaand staat per zintuig omschreven welk probleem uw kind kan ervaren tijdens de prikkelverwerking.