Ieder kind heeft een voorkeur voor het positioneren van zijn of haar hoofd. In sommige gevallen kan dit een sterke voorkeur worden naar rechts, links of het hoofd stil in het midden houden. Een sterke voorkeur kan in de eerste zes levensmaanden de ontwikkeling van uw kind tijdelijk belemmeren. Ook kan het nog zachte schedeltje afgeplat raken op de plek waar het de meeste tijd op ligt. Vaak gaat dit geleidelijk weer over. Soms ook niet of helemaal niet. Ernstig is dit niet, maar het kan er minder mooi uitzien.

Wanneer uw baby een scheve verhouding van het schedel heeft ontwikkeld ter gevolgen van een voorkeurshouding, kunnen wij een door middel van een schedelmeting de vorm in beeld brengen. Fysiotherapiepraktijk de Meierij heeft bijzondere kennis is het signaleren en behandelen van zuigelingen met een afgeplat hoofd.

Meting

Schedelmeting

Wij maken gebruik van een meetmethode om de vorm van de schedel op een eenvoudige wijze vast te kunnen stellen. Hiermee kunnen verschillende vormen onderscheiden worden zoals een scheve afplatting (plagiocephalie) en een afplatting van de achterzijde (brachycepahlie). Deze meting kan gebruikt worden om de mate van scheefheid of afplatting vast te stellen en te evalueren. Afhankelijk van de meetresultaten en verloop van de kinderfysiotherapeutische behandeling kan verwijzing naar de kinderarts plaatsvinden voor helmredressie.

Behandeling:

In de behandeling staat de baby centraal, maar de adviezen zijn natuurlijk gericht naar de ouders. In de eerste behandeling wordt gestart met een anamnese gesprek gericht op de zwangerschap en de ontwikkeling sindsdien. Ook wordt een onderzoek uitgevoerd om de onderliggende oorzaak in kaart te brengen en aandoeningen uit te sluiten. Het behandelingstraject bestaat voornamelijk uit adviseren, oefeningen doornemen, de ontwikkeling monitoren en afwijkingen tijdig signaleren. Ook staan wij voor uw klaar als u vragen heeft of ongerust bent over uw baby. Neem contact op en wellicht kunnen wij iets voor u betekenen.

Helm:

Een natuurlijk beloop heeft de voorkeur t.o.v. helmredressie. Uit onderzoek blijkt dat het dat met helmtherapie de asymmetrie van het hoofd sneller normaliseert, maar dat onduidelijk is of de mate van asymmetrie bij kinderen die helmtherapie hebben gehad op latere leeftijd significant verschilt van die kinderen die geen helm hebben gehad. Negatieve effecten van een helm zijn huidproblemen, drukplekken, warmtestuwing, overmatig zweten, gewicht van de helm en voor ouders zijn er nadelen zoals verschonen, minder gemakkelijk knuffelen en frequente consulten bij orthopedisch instrumentmaker.