Ik heb pijn aan mijn knie

De knie is een scharniergewricht dat bestaat uit 4 botten. Dit zijn het bovenbeen (femur), scheenbeen (tibia), kuitbeen (fibula) en de knieschijf (patella). Vanuit dit gewricht wordt de knie gestrekt (extensie) en gebogen (flexie). Om de knie zo soepel mogelijk de laten bewegen zit er op de botten van het boven- en onderbeen een laagje kraakbeen. Dit is een dun laagje weefsel dat zorgt voor een goed rol en glij beweging van de knie, deze bewegingen worden mede ondersteund door de meniscus.

Spieren zorgen voor stabilisatie van de knie en vangen de ‘klappen’ van de knie op. Met name de bovenbeenspieren (m. quadriceps) en de spieren aan de achterkant van het bovenbeen (m. hamstrings) zorgen voor stabilisatie en het opvangen van de klappen. De banden en het kapsel houden de botten van de knie bij elkaar. Binnen in de knie bevinden zich onder andere de voorste kruisband (VKB) en achterste kruisband (AKB). De functie van de VKB is voornamelijk het voorkomen van het naar voren schuiven van het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen. De VKB zorgt voor stabiliteit bij activiteiten zoals rennen, springen, draaien en stoppen. Het helpt ook bij het controleren van de rotatie van het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen. De AKB daarentegen voorkomt dat het onderbeen naar achteren schuift ten opzichte van het bovenbeen. De AKB is iets dikker en sterker dan de VKB. Het speelt voornamelijk een rol bij het voorkomen van hyperextensie van de knie, waarbij het onderbeen te ver naar achteren buigt.

Binnen in de knie licht ook de meniscus. Dit is een C-vormige structuur in het kniegewricht die als een schokdemper en stabilisator fungeert. Het verdeelt de druk gelijkmatig over het gewrichtsoppervlak en helpt bij het absorberen van schokken tijdens beweging. Bovendien speelt de meniscus een belangrijke rol bij het stabiliseren van het kniegewricht en het voorkomen van overmatige beweging.

Voor het voorkomen van te grote zijwaartse bewegingen van de knie zijn de binnen- en buitenband (collaterale banden) verantwoordelijk. Het kapsel van de knie zit om de knie heen, zodat het gewricht bij elkaar gehouden wordt.

Acute knieklachten

Het kan zijn dat u bij het sporten of een andere activiteit een van de bovengenoemde structuren heeft beschadigd of geïrriteerd is geraakt. Hierbij ontstaan dan acute knieklachten. Onder deze klachten verstaan wij:

 • Pijnklachten, zowel bij beweging of continu aanwezig
 • Instabiliteitsklachten
 • Bewegingsbeperking, als gevolg van zwelling of mechanische slotklachten
 • Vocht in de knie
 • Warmte van de knie
 • Roodheid
Onderzoek

Aan de hand van de anamnese (eerste vraaggesprek) wordt een lichamelijk onderzoek uitgevoerd en worden verschillende testen gedaan, om vast te stellen welke structuur in de knie aangedaan of geïrriteerd is. Soms kunnen er ook meerdere structuren tegelijkertijd aangedaan zijn. Eventueel wordt ter aanvulling nog een echo gepland, om bepaalde aannames te bevestigen of te ontkrachten en een nog duidelijker beeld van de knieklacht te ontwikkelen.

Behandeling

Hierna volgt een gerichte therapie om de klachten te verminderen en de aangedane structuur te herstellen. Deze therapie kan bestaan uit:

 • Oefentherapie (optimaliseren van de kracht en stabiliteit)
 • Pijninhibitie (pijndemping)
 • Mobiliseren van de knie (beweging verbeteren)
 • Medical tape aanleggen

Veel klachten van de knie zijn goed te behandelen. Met de juiste diagnose en gerichte therapie wordt gewerkt aan een goed en spoedig herstel.

Knieartrose

Wat is knie artrose?

Het kniegewricht is de verbinding tussen het bovenbeen, het scheenbeen en de knieschijf. Een laagje glad kraakbeen aan de uiteindes van deze botstukken, zorgt ervoor dat het kniegewricht soepel kan buigen, strekken en draaien. We spreken van knie artrose als dit laagje kraakbeen onregelmatig of dun wordt. Het onderliggende bot wordt hierdoor minder beschermd en komt in sommige gevallen deels bloot te liggen. Bij bewegingen kunnen de botten hierdoor over elkaar schuren, waardoor deze minder soepel verlopen en pijn veroorzaakt.

Klachten?

Symptomen die u kunt ervaren bij artrose:

 • Opstart- en ochtendstijfheid
 • Pijn bij langdurige belasten
 • Minder goed kunnen strekken of buigen
 • Zwelling en/of warmte in het kniegewricht
 • Het gewricht kan knakken/kraken bij beweging
Wat behandelingen zijn mogelijk?

Het herstellen van het laagje kraakbeen op uw bot is helaas niet mogelijk. Een injectie in het kniegewricht kan de pijn tijdelijk verminderen, maar is geen structurele oplossing. Een gewricht vervangende operatie (een zogenaamde ‘nieuwe knie’) neemt de pijn weg, maar is ingrijpend gezien de lange revalidatie periode. Tegenwoordig wordt er bij knie artrose steeds vaker een verwijzing voor fysiotherapie uitgeschreven door huisarts of orthopeed.

Wat kan Fysiotherapie de Meierij voor u doen?

Bij artrose is het van belang dat er een goede balans tussen belasting en belastbaarheid wordt gecreëerd. Het is juist goed om te blijven bewegen en sporten, maar overbelasting moet worden vermeden. Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten kunnen u helpen deze balans te vinden. Daarnaast kan er middels gerichte oefentherapie, de kracht, conditie en stabiliteit van omliggende spieren worden verbeterd. Onze fysiotherapeuten werken middels het innovatieve GLA-D (Good Life with osteoArtritis in Denmark) programma uit Denemarken. Dit programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en heeft als doel de symptomen van artrose te verminderen, de functie van de knie te verbeteren en de kwaliteit van leven te vergroten. Het programma bestaat uit twee belangrijke componenten: educatie en oefentherapie.  Door de oefentherapie worden vooral de spieren rondom de knie getraind. Zodat de belasting en druk tijdens bijvoorbeeld een wandeling, traplopen of opstaan uit een stoel, wordt opgevangen door de getrainde spieren rondom het kniegewricht. Het laagje kraakbeen op uw bot wordt hierdoor ontzien en pijnklachten kunnen aanzienlijk verminderen.

En wat als Fysiotherapie niet werkt bij u?

Fysiotherapie werkt helaas niet bij iedereen met knie artrose. Zeker als knie artrose al in een ver gevorderd stadium is, neemt de kans van slagen af. Om te kunnen evalueren of er sprake is van progressie, worden er tijdens de eerste afspraak een aantal specifieke testen en vragenlijsten afgenomen. Aan het einde van het traject, na 12 behandelingen, worden dezelfde testen en vragenlijsten afgenomen. Hierna wordt er in overleg met u besproken of er voldoende progressie is behaald. Wanneer er sprake is van geen of slechts minimale verbetering, is een overleg of gezamenlijk consult met een orthopeed mogelijk. Hierbij wordt de status van uw knie geëvalueerd en kunnen er vervolgstappen worden bepaald. In overleg met u wordt een nieuw behandelplan bepaald en wordt het fysiotherapietraject afgesloten.

Revalidatie na voorste kruisband ruptuur

De voorste kruisband (VKB) is een heel belangrijk ‘ligament’ binnen in de knie en zorgt vooral voor de stabiliteit van de knie. Het (in)scheuren van de VKB is een veelvoorkomende blessure op de sportvelden. Dit scheuren kan gepaard gaan met schade aan de meniscus, collaterale knieband(en) en/of kraakbeen van de knie. De blessure komt het meeste voor bij pivoterende sporten (sporten waarbij veel draaibewegingen worden gemaakt), maar ook skiën is een veelvoorkomende oorzaak.

De blessure ontstaat dan ook bijna altijd vanuit een draaibeweging, vaak hoort degene dan ook een knap in de knie. De knie is nadien meestal gezwollen en pijnlijk. Ook geeft het een instabiel gevoel van de knie. Het scheuren van de VKB wordt onder artsen ook wel ‘de hartaanval onder de knieblessures’ genoemd. Om een goed herstel te realiseren is de juiste begeleiding en therapie vereist.

Als u de VKB scheurt wil dat niet zeggen dat u altijd een chirurgische ingreep moet ondergaan. Er kan door de behandelend arts ook gekozen worden voor een ‘conservatief beleid’. Hierbij wordt er zonder operatie gerevalideerd onder begeleiding van een van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Bij aanhoudende instabiliteitsklachten en jonge sporters wordt er vaak gekozen voor een reconstructie (operatie) van de voorste kruisband. Hiermee wordt er voorkomen dat er in de toekomst meer schade aan de knie optreedt (bijvoorbeeld meniscus- of kraakbeenletsel). De reconstructie van de voorste kruisband wordt gemaakt van een hamstringpees of de kniepees (de chirurg bepaalt welke techniek het beste voor uw knie is).

Na de operatie komt u direct bij één van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten in behandeling. U wordt intensief begeleid tijdens de gehele revalidatie. De eerste 2-4 weken na de operatie loopt u met 2 krukken. Na ongeveer 4-6 weken kunt u meestal weer fietsen en autorijden. Echter, voordat u weer veilig kunt gaan sporten, heeft een langere revalidatietijd nodig. Het beste is om, in overleg met uw fysiotherapeut, pas na 9-12 maanden uw pivoterende sport weer te hervatten. De reconstructie is dan op z’n sterkst. Sporten met een lagere impact op de knie kunnen veelal eerder hervat worden.

Ervaringen revalidanten bij Fysiotherapie de Meierij:

Dorus (voetballer bij VOW 1, 28 jaar oud):

De eerste maand stond voornamelijk in het teken van meer mobiliteit krijgen in de knie, zodat je je been weer helemaal kunt strekken en je knie helemaal kunt buigen. In het begin kwam de fysiotherapeut bij me thuis en wanneer ik mobieler werd kwam ik in de praktijk. Na ongeveer 3 weken kon ik weer zonder krukken lopen en ging ik rustig wat meer krachoefeningen doen. De eerste keer hardlopen, op de loopband, voelde toch wel weer raar na zo’n 10 weken.

Naar mate je herstel vordert, ga je steeds intensievere oefeningen doen en je merkt dat je de weerstand relatief snel kunt opbouwen. We trainden vaak in een groep, in circuitvorm of maakte er een kleine competitie van tegen elkaar. Na plusminus 8 maanden ben ik weer rustig gaan meetrainen bij het voetballen, naast de twee keer per week bij de fysio. In het begin voornamelijk passen en kaatsen, maar daarna ga je dat uitbouwen tot afronden op goal en partijvormen. Na een jaar revalideren ben ik weer volledig mee gaan trainen en heb ik de eerste wedstrijdminuten weer gemaakt.

Tim (voetballer bij Rhode 7, 20 jaar oud):

Ik heb ongeveer een jaar gerevalideerd na mijn knieoperatie. De revalidatie begon rustig met het buigen en strekken van de knie. Verder naar het einde van de revalidatie begonnen de gewichten je om de oren te vliegen. De afspraken waren in een groepje van mede gedupeerden, dit was altijd wel gezellig en maakte het revalideren een stuk leuker.

Er werd tijdens het sporten gelachen maar je voelde wel dat je bezig was. Al met al heb ik met “plezier” gerevalideerd.