ISO 9001 HKZ

HKZ Certificering
Fysiotherapie de Meierij is de enige praktijk in Sint-Oedenrode met een individueel HKZ keurmerk. Bij een individueel keurmerk worden alle vestigingen van een organisatie afzonderlijk door de extern auditbureau bezocht om voor certificatie in aanmerking te komen.

Het HKZ Keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/ cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door de onafhankelijke certificatie-instelling KIWA.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De praktijk heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt/ cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ Keurmerk betekent dat de praktijk:

  • Een gedegen kwaliteitsmanagement systeem heeft opgezet
  • De patiënt/ cliënt principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening