Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds uw houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na de opleiding Fysiotherapie een Masteropleiding tot Manueel Therapeut heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Wilt u direct een afspraak maken met Stefan of Kevin maken, neem dan contact op met Fysiotherapie de Meierij.

Als u een gewricht slecht kunt bewegen, of daar pijn bij heeft, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

 • Hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
 • Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
 • Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn; duizeligheid bij het bewegen van de nek
 • Lage rugklachten met of zonder uitstraling naar de benen
 • Verminderde bewegelijkheid van een gewricht van schouder tot enkel
 • Heupklachten en elleboogklachten (mobiliseren na operaties, tenniselleboog)

Kennis en vaardigheden in het musculoskeletale domein

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. De manueel therapeut is werkzaam in het musculoskeletale domein en onderscheidt zich als Master in de Manuele therapie doordat hij/zij:

 • Uitgebreide en specifieke kennis heeft van de werking en de ziekteleer van gewrichten van de wervelkolom en de extremiteiten;
 • Complexe manuele vaardigheden kan toepassen voor het diagnosticeren en behandelen van functiestoornissen van gewrichten van de wervelkolom en de extremiteiten, zoals segmentaal bewegingsfunctieonderzoek van de wervelkolom, specifieke gewrichtsmobilisaties en ‘high velocity thrust’ technieken (manipulaties);
 • Een hoog ontwikkeld niveau van klinisch redeneren bezit voor het analyseren van gezondheidsproblemen vanuit een bio-psychosociaal perspectief en het beargumenteerd stellen van behandelindicaties o.b.v. het best beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Uitgebreide, verdiepende kennis in manuele therapie

Naast de ‘Master in de Manuele therapie’ is collega Kevin van Hintum is opgeleid tot Master na Master in de Manuele therapie.

 • Verdieping anatomie: diepgaande kennis van ‘normale’ anatomie, ‘normale’ anatomische variaties en ‘pathologische/ziekte’ anatomie; diepgaande kennis/herkenning van aandoeningen binnen het neuromusculoskeletale domein (bloedvaten, gewrichten, zenuwen, spieren) van bekende veelvoorkomende tot onbekende ‘relatief zelfdzame’ maar potentieel ernstige aandoeningen. Zowel in vivo (binnen het levende lichaam) als in vitro (buiten het levende, dus vanuit dissectiepractica). Van alle gewrichten van het lichaam (ledematen, romp, bekken, nek, wervelkolom, kaak)/neuromusculoskeletale domein
 • Verdieping medische beeldvorming. Kennis van zin/onzin van medische beeldvorming als echografie, MRI, CT, Röntgen. Herkenning van ziektebeelden op medische beeldvorming. Kennis omtrent beslissen: wanneer medische beeldvorming wel/niet inzetten.
 • Interpreteren (en uitvoeren) van wetenschappelijk onderzoek over, van, voor Manuele therapie en aandoeningen van het neuromusculoskeletale domein.
 • Verdieping kinematica (beweging) van gewrichten. Kennis van normaal bewegen, van abnormaal bewegen, variaties tussen leeftijden etc. van alle gewrichten van het lichaam binnen het neuromusculoskeletale domein.

Brede kijk op functioneren van cliënten

De manueel therapeut heeft een brede kijk op het functioneren van cliënten. Naast anatomische eigenschappen en functies houdt hij/zij ook rekening met andere factoren die de activiteiten en participatie van cliënten beperken. De manueel therapeut gebruikt daarvoor de International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) van de World Health Organization. Dit model beschrijft het functioneren van cliënten én de beïnvloedende factoren. De manueel therapeut vertaalt de hulpvraag van de cliënt in terminologie van de ICF.

Leidende rol in een multidisciplinaire setting

De hulpvraag van u als cliënt kan een indicatie zijn voor een multidisciplinaire benadering. De manueel therapeut werkt bij cliënten met klachten aan de wervelkolom of extremiteiten samen met huisartsen, neurologen, bedrijfsartsen, reumatologen, orthopeden, praktijkondersteuners, tandartsen, sportartsen, verzekeringsartsen, en andere fysiotherapeuten. De multidisciplinaire samenwerking vraagt om heldere communicatie tussen verschillende hulpverleners. Bij cliënten met bewegingsklachten kan de manueel therapeut een leidende rol spelen.

De eerste behandeling zal bestaat uit een screening, vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek om vervolgens een behandelplan met u door te nemen om uw klachten of beperkingen te verminderen.

Screening

De Manueel therapeut screent u tijdens het eerste onderzoek om te bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek gewenst is of dat u beter met uw klachten naar een arts of specialist kunt gaan.

Vraaggesprek

Tijdens het vraaggesprek worden uw klachten aangehoord en uitgevraagd. De Manueel Therapeut zal u vragen stellen m.b.t. de functie beperkingen, activiteiten beperkingen, participatie beperkingen en eventuele persoonlijke en externe factoren die een rol kunnen spelen bij uw klachten.

Lichamelijk onderzoek

De manueel therapeut beoordeelt uw houding en de bewegingen van uw gewrichten middels onderzoek. Zo tracht de Manueel Therapeut vast te stellen waar of wat de oorzaken van uw klachten zitten. Samen met de patiënt beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met de patiënt een aanpak voor de verdere behandeling. Zo heeft u dus meteen na de eerste afspraak duidelijkheid over het vervolg.

Manuele therapie wordt veelal vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer ook bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingsregeling. Deze is bij alle zorgverzekeraars in Nederland anders en is mede afhankelijk van de soort polis die is afgesloten.