In de eerste maanden van de ontwikkeling van het looppatroon is variatie normaal. Kinderen moeten wennen aan de druk op hun voeten, belasting, krachtverdeling en evenwicht tijdens het lopen. Hierdoor is het mogelijk dat uw kind op zijn / haar tenen gaat lopen, de voeten naar binnen plaats of juist naar buiten. Ook kan uw kind regelmatig vallen. Dit is tot +/- 2 jaar normaal gedrag. Wanneer het looppatroon geen variatie meer laat zien, maar eendezelfde van bovenstaande voorbeelden, neem dan contact op.

Mijn kind loopt mijn zijn / haar voeten naar binnen:

Wanneer uw kind met de voeten naar binnen loopt kan dit verschillende oorzaken hebben. Een van deze oorzaken kan zijn dat uw kind een compensatiestrategie laat zien door verminderde kracht vanuit de benen of door een afwijkende stand van de voet, knie of heup. Dit wordt beoordeeld door middel van een lichamelijk onderzoek en eventueel wordt uw doorgestuurd naar de podotherapeut. Verder wordt de motorische ontwikkeling en mijlpalen in kaart gebracht.

Kinderen die met zijn / haar voeten naar binnen lopen zitten vaak in een W-zit of televisiezit en slapen graag op een buik met de voeten naar binnen toe. Probeer alvast om de W-zit niet te stimuleren.

Een logisch gevolg van dit looppatroon is het regelmatig vallen. Dit kan verergeren wanneer uw kind gaat rennen, waardoor hij / zij struikelt. Is het alleen vallen of heeft uw kind ook pijn tijdens lopen of in de nacht? Wanneer vanuit het lichamelijk onderzoek afwijkingen naar voren komen en het looppatroon verklaren, wordt daar de therapie op gericht.

Mogelijke oorzaken:

  • Afwijkende stand van het heupgewricht. In 80% van de gevallen treedt spontaan herstel op.
  • Afwijkende stand van het onderbeen
  • Afwijkende stand van de voeten
  • Hypermobiliteit

Het is van belang om de oorzaak van het looppatroon helder te krijgen om een gerichte behandeling toe te passen. Wanneer hevige afwijkingen worden geconstateerd wordt in overleg doorverwezen.

Mijn kind loopt mijn zijn / haar voeten naar buiten:

Wanneer uw kind met de voeten naar buiten loopt is dit vaak een gevolg van verminderde kracht in de benen / billen. Wanneer de voeten naar buiten worden geplaats, worden de gewrichten enigszins ‘op slot’ gezet waardoor het geen inspanning kost en de spieren niet hard hoeven te werken. Vaak missen deze kinderen ook souplesse bij het uitvoeren van vaardigheden waarbij de onderste keten centraal staan. In sommige gevallen hoort het patroon bij het kind en zijn er geen onderliggende oorzaken.

Wanneer vanuit het lichamelijk onderzoek afwijkingen naar voren komen en het looppatroon verklaren, wordt daar de therapie op gericht.

Observatie & onderzoek

Er wordt gestart met een anamnese gesprek, waarin de motorische ontwikkeling met name wordt besproken. Hierna volgt een lichamelijk en motorisch onderzoek. Er wordt gekeken naar mogelijke afwijkingen in de stand van gewrichten en spierspanning. Ook wordt gezocht naar de mogelijke oorzaak van het looppatroon. Wat lukt wel en wat lukt niet.

Behandeling

De volgende aspecten komen o.a. aan de orde:

  • Diverse oefeningen om het looppatroon aan te passen
  • Verschillende ondergronden
  • Indien nodig in combinatie met gerichte kracht / stabiliteitstraining

Wellicht ook interessant voor u: Afwijkend looppatroon / Regelmatig vallen / Tenen lopen / Klompvoet