Fysiotherapie is geen vast onderdeel in het basispakket van de zorgverzekering. Dit betekent dat sommige behandelingen niet worden vergoed. Omdat fysiotherapiekosten onder uw aanvullende verzekering vallen, tellen deze niet mee voor het eigen risico. In de meeste gevallen heeft het gebruik van fysiotherapie geen invloed op uw eigen risico.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten en vindt de verrekening van onze diensten plaats conform uw polis voorwaarden. Wanneer u geen recht heeft op een vergoeding voor fysiotherapie geldt onderstaande tarieven tabel.

Tegemoetkoming door uw werkgever?

Heeft u momenteel een werkgever? Werkgevers hebben er belang bij dat hun werknemers gezond zijn en dat het ziekteverzuim laag blijft. Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet, waarin werkgevers worden verplicht zorg te dragen voor preventie en re-integratie bij ziekte, beschikken veel werkgevers over een budget voor preventieve maatregelen en behandeling van werkgerelateerde klachten. Het is mogelijk dat uw werkgever bereid is bij te dragen aan de kosten van de behandeling. Het kan lonend zijn om dit met hem of haar te bespreken. Mocht u hierover vragen hebben, vraag dan bij een van onze medewerkers om meer informatie.

Tarieven fysiotherapie

2024

PrestatiebeschrijvingPrijs
Screening en intake (eerste afspraak)€ 68.00
Behandeling fysiotherapie€ 44.00
Behandeling manuele fysiotherapie€ 60.50
Behandeling kinderfysiotherapie€ 60.50
Behandeling psychosomatische fysiotherapie€ 60.50
Behandeling oedeemtherapie € 60.50
Toeslag voor behandeling aan huis€ 20.00
Intapen bij hooikoorts€ 20.00

Overige tarieven

Geldig vanaf 1 januari 2024

1x per week
2x per week
Maand
€ 52,50 € 88,00
Kwartaal
€ 145,75 € 238,50
Half jaar
€ 275,00 € 455,00
Jaar
€ 515,00 € 900,-

Voor de actuele tarieven neem contact op met een van onze medewerker of bel met 0413-471227.

Maand
€ 72,35
Kwartaal
€ 201,40
Half jaar
€ 368,00

Let op! Uw eerste behandeling telt als twee zittingen

Dit geldt voor alle fysiotherapeuten in Nederland

Wanneer u naar de fysiotherapeut gaat voor behandelingen van uw klacht zal er altijd eerst een intake inclusief screening en onderzoek plaats vinden. Gedurende uw eerste afspraak zal deze intake plaatsvinden. We streven erna om aansluitend aan de intake één behandeling in te plannen. Hieronder leggen wij u uit hoe de kosten voor uw eerste behandeling worden tot stand komen.

Zorgverzekeraars zien de intake als 1 behandeling. Stel u bent aanvullende verzekerd voor fysiotherapie voor 9 zittingen (=behandelingen) fysiotherapie per jaar. Dan heeft u na de intake nog 8 zittingen over. De behandeling welke u aansluitend aan de intake op dezelfde dag krijgt kosten u ook 1 zitting. Na de eerste afspraak waarbij u een intake én behandeling heeft gehad zijn er dus nog 7 zittingen over in uw aanvullend pakket. Ook wanneer u niet aanvullend verzekerd bent factureert de praktijk u de kosten van een intake én een behandeling.

De intake

Screening / Intake / Onderzoek

Voordat u op de eerste afspraak komt:

 • persoonlijke gegevens noteren
 • verzekeringsgegevens opzoeken
 • afspraak inplannen
 • sturen van bevestiging en herinnering van uw afspraak
 • gegevens van uw verwijzing registreren (indien van toepassing)
 • soms telefonisch contact bij vragen over kosten of behandeling
Een voorbeeld van activiteiten tijdens de intake
 • screening op rode vlaggen
 • vraaggesprek
 • lichamelijk onderzoek voor pijnprovocatie
 • vragenlijst invullen / bespreken
 • bewegingsuitslag van gewrichten bepalen
 • kracht van spieren meten
 • uithoudingsvermogen testen op de loopband
 • echografisch onderzoek
 • de conclusie van het onderzoek vertellen

De behandeling

Begeleiding, advisering en/of behandeling na de intake

Een aantal voorbeelden van activiteiten direct na de intake:

 • prognose als u niet zou worden behandeld (natuurlijk herstel)
 • de mogelijke behandelopties doornemen
 • voordelen van de behandelopties toelichten
 • risico’s van de verschillende behandelmogelijkheden uitleggen
 • informed consent en toestemming voorbehouden handelingen
 • behandeldoel vaststellen
 • behandelplan maken en bespreken
 • adviseren wat u zelf kunt doen
 • begeleiding welke oefeningen / activiteiten ‘goed’ danwel ‘slecht’ zijn
 • proefbehandeling
Een aantal voorbeelden van werkzaamheden na uw afspraak
 • dossier aanmaken en invullen
 • verslag schrijven voor verwijzer
 • overleggen met vorige / huidige behandelaar
 • ontbrekende informatie aanvragen
 • onderzoek aanvragen bij de huisarts