In de eerste maanden van de ontwikkeling van het looppatroon is variatie normaal. Kinderen moeten wennen aan de druk op hun voeten, belasting, krachtverdeling en evenwicht tijdens het lopen. Hierdoor is het mogelijk dat uw kind op zijn / haar tenen gaat lopen, de voeten naar binnen plaats of juist naar buiten. Ook kan uw kind regelmatig vallen. Dit is tot +/- 2 jaar normaal gedrag. Wanneer het looppatroon geen variatie meer laat zien, maar eendezelfde van bovenstaande voorbeelden, neem dan contact op.

Mijn kind loopt op zijn / haar tenen:

Tenenlopen is een normale variatie van het looppatroon tot een leeftijd van 2 jaar. Daarna moet het geleidelijk aan afnemen of in ieder geval niet consequent aanwezig zijn. In sommige gevallen zie je bij spannende / nieuwe momenten dat uw kind op de tenen gaat staan. Ook kan het zijn dat bij bepaalde ondergronden uw kind naar de tenen neigt, dit is een reactie vanuit het kind zelf.

Wanneer het kind consequent op de tenen loopt en vrijwel niet meer op de platte voet, dan is het afwijkend. Als u vraagt of uw kind op de platte voet gaat staan, dan is dit vaak nog mogelijk. In heftige gevallen zal dit niet meer mogelijk zijn en zijn de achillespezen verkort.

Tussen de 3 – 6 jaar oud kan het tenen lopen afnemen door middel van de zwaarte kracht. Vandaar dat u ook niet direct doorgestuurd wordt naar een kinderfysiotherapeut, maar wij helpen u graag als u het niet vertrouwd of het looppatroon eerder wil aanpakken.

Tenenlopen heeft verschillende oorzaken:

  • Familiare, misschien loopt u zelf ook wel eens op uw tenen
  • Gedragsmatig, bij nieuwe en spannende momenten
  • Autisme
  • Pijnlijke ondergronden / bepaalde ondergronden / overgevoelige voetzolen
  • Neurologische gevolgen

De therapie is gericht op het verminderen van de tenengang en eventuele verkortingen op te heffen. Een behandeling duurt een halfuur, met alleen deze behandeling wordt het probleem niet verholpen. Vandaar dat uw medewerking wordt gevraag om thuis ook actief aan de slag te gaan. Dit wordt besproken in de behandeling en krijgt u natuurlijk ook tips voor.

Wanneer uw kind pijnklachten ervaart en de behandelingen niet het gewenste effect bereiken wordt in overleg gezocht naar een passende oplossing.

Observatie & onderzoek

Er wordt gestart met een anamnese gesprek, waarin de motorische ontwikkeling met name wordt besproken. Hierna volgt een lichamelijk en motorisch onderzoek. Er wordt gekeken naar mogelijke afwijkingen in de stand van gewrichten en spierspanning. Ook wordt gezocht naar de mogelijke oorzaak van het looppatroon. Wat lukt wel en wat lukt niet.

Behandeling

De volgende aspecten komen o.a. aan de orde:

  • Diverse oefeningen om het looppatroon aan te passen
  • Verschillende ondergronden
  • Indien nodig in combinatie met gerichte kracht / stabiliteitstraining