In samenwerking met Ziekenhuis Bernhoven is instructie en behandeling met TENS in onze praktijk nu ook mogelijk!

(Chronische) pijn is een steeds vaker voorkomend verschijnsel. Uiteraard is het verhelpen van de oorzaak ervan de beste optie. Soms is de oorzaak niet vast te stellen, of de behandelend arts/specialist/therapeut heeft niet de mogelijkheid om de oorzaak aan te pakken en de pijn te verhelpen. Pijnbestrijding in de vorm van Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie (TENS) behoort in dat geval tot de mogelijkheden.

Het doel van TENS is om de gewaarwording van pijn te verminderen. TENS therapie wordt gegeven met een apparaatje zo groot als een mobiele telefoon, waarop 1 of 2 kabeltjes aangesloten zijn, die weer verbonden zijn met zelfklevende huidelektroden. Via deze elektroden worden pulserende stroompjes toegediend die zorgen dat de pijnprikkel vanuit de zenuw geblokkeerd wordt.

Indicaties zijn o.a. :

  • Alle vormen van pijn (chronisch of acuut)
  • Hernia
  • Polyneuropathie
  • Migraine
  • Clusterhoofdpijn
  • Arthrose
  • Reuma

TENS wordt al veel gebruikt bij het bestrijden van chronische pijn in Ziekenhuis Bernhoven. Specialisten van Ziekenhuis Bernhoven zijn recent gaan samenwerken met fysiotherapeuten in de eerste lijn voor begeleiding en instructie aan patiënten met chronische pijn die in aanmerking komen voor TENS. Fysiotherapie de Meierij is benaderd om hier aan mee te werken.
Na instructie en proefbehandeling door een van onze gespecialiseerde therapeuten is TENS een eenvoudige behandeling die door de patiënt zelfstandig kan worden uitgevoerd.

(Let op: Aanvraag van een TENS apparaat gaat altijd via verwijzing van een specialist of arts (afhankelijk van uw zorgverzekeraar) en wordt eerst 1-2 weken begeleid en uitgelegd door de therapeut. Als blijkt dat TENS effectief is, wordt TENS vanuit het basispakket vergoed!)