Therapeutisch elastische kousen worden ook wel compressiekousen of steunkousen genoemd, omdat ze een uitwendige druk uitoefenen op (delen van) het been of de arm. Vaak wordt dit compressietherapie genoemd. Door het uitoefenen van gecontroleerde druk wordt het terugstromen van het vocht naar de lymfe- en bloedvaten gestimuleerd. Op deze manier wordt oedeem en de gevolgen van langdurig oedeem voorkomen, verminderd en bestreden.

Voor de verstrekking van de therapeutisch elastische kousen werken wij direct samen met Fysiotek in Arnhem.

Voor wie zijn de therapeutisch elastische kousen?

Therapeutische elastische kousen worden bij medische indicaties voorgeschreven door een arts of specialist. Er zijn verschillende indicaties waarbij een TEK wordt ingezet, hierbij kunt u denken aan:

  • Lymfoedeem
  • Spataders
  • Trombose
  • Beschadiging van het bloedvatenstelsel
  • Lipoedeem
  • Bacteriële infecties
  • Zwelling, ontstaan na trauma of operatie

Daarnaast komt het ook steeds vaker voor dat men deze kousen draagt tijdens het werk. Met name wanneer de werkzaamheden bestaan uit lang achtereen zitten en/of staan. Ook tijdens sportinspanning zien we steeds vaker dat deze kousen worden gedragen, puur ter ondersteuning van de afvoer van afvalstoffen in de spieren.

Heeft u last van rusteloze en vermoeide benen? Ook dan kan een TEK uitkomst bieden. Vraagt u zich af of ook u gebaat bent bij het dragen van een steunkous? Neem dan vrijblijvend contact op met onze oedeemfysiotherapeuten en zij vertellen u graag meer hierover!

Hoe gaat het aanmeten van therapeutisch elastische kousen in zijn werk?

Het aanmeten zal uit twee consulten bestaan. Het eerste consult zal uitgebreid zijn en zal bestaan uit een therapeutisch onderzoek, omvangsmaten opmeten van uw arm en/of been, keuze type therapeutisch elastische kous en thuisverzorgingsadvies.

Bij uw tweede bezoek komt u de therapeutische elastische kousen ophalen. Tijdens deze afspraak zullen de aan- en uittrekinstructies, wasvoorschriften en het onderhoud van de kousen aanbod komen.

Het kan zijn dat u hulpmiddelen nodig heeft bij het aan- en uittrekken van uw kousen. In dat het geval is zullen wij gaan kijken welk hulpmiddel noodzakelijk is voor u. Wanneer het te complex is dan zullen wij de ergotherapeut (Ergotherapie van Dam, dit moet een link worden) inschakelen. Zij zal u over de verschillende mogelijkheden informeren en bekijken welke toepasselijk voor u zal zijn. In overleg met de ergotherapeut zullen wij zorgen voor de levering van het desgewenste hulpmiddel.

Vergoedingen en tarieven

Iedereen heeft recht op twee paar kousen per twaalf maanden. Vergoeding van steunkousen valt onder de basisverzekering. Dit betekent dat iedereen, indien noodzakelijk, recht heeft op twee paar steunkousen per twaalf maanden en deze ook vergoed krijgt. Let wel op, wanneer het eigen risico nog niet (geheel) op is zult u een rekening ontvangen van uw zorgverzekering.

Nadat u het eerste paar heeft ontvangen dient u deze zes weken te dragen. Heeft u geen klachten, dan kan een identiek tweede paar worden besteld. Zijn er toch nog wat aanpassingen nodig, dan kan dat uiteraard ook en zullen deze aanpassingen in het tweede paar verwerkt worden.

Afhankelijk van uw zorgverzekering wordt er tevens één aantrekhulpmiddel per 24 maanden vergoed.

Wij bestellen de kousen bij Fysiotek B.V. en zij zullen de declaratie bij uw zorgverzekeraar indienen. De declaratie zal nooit door Fysiotherapiepraktijk de Meierij ingediend worden. Mocht u dus vragen hebben over ons contract en of u de kousen wel of niet vergoed krijgt, dient u de naam van Fysiotek te noemen om de juiste informatie te verkrijgen.