Wij willen in een veranderende gezondheidszorg met veranderende zorgvraag binnen de eerste lijn fysiotherapie blijven aanbieden aan een brede patiëntengroep. Wij willen naast curatieve zorg en individuele preventie faciliteiten ontwikkelen en aanbieden voor arbeids re-integratie en bedrijfspreventie. Handhaving van de beroepsinhoudelijke kwaliteit en de ontwikkeling hiervan staat centraal.

Onze visie is dat fysiotherapeutische interventies alle facetten van het herstel moeten  bevatten en de samenwerking tussen behandelaar en cliënt voorop staat, waarbij het  onderlinge vertrouwen  bepalend is. Zowel tijdens als na de fysiotherapeutische interventies  moet het inzicht en de bewustwording bij de cliënten leiden tot verder herstel, het voorkomen  van recidivering en vertrouwen geven in functionele belasting.