Fysiotherapie de Meierij richt zich met arbeids- en bedrijfsfysiotherapie op het bedrijfsleven, instellingen en organisaties die te maken hebben met kosten op het gebied van arbeid en gezondheid.

De kracht van Fysiotherapie de Meierij is onze integrale visie en aanpak bij klachten op  fysiek, psychosomatisch en psychisch terrein. Door onze specialisaties en uitgebreide netwerk kunnen wij die integrale aanpak ook bieden bij arbeidsgerelateerde en arbeidsrelevante klachten, zowel curatief als  preventief. Wij kennen de lokale omstandigheden en kunnen zo nodig op de werkvloer aanwezig zijn.

Joost de Vaan is de Arbeidsfysiotherapeut en Bedrijfsfysiotherapeut van Fysiotherapie de Meierij. Wilt u direct een afspraak met Joost maken, neem dan contact op met Fysiotherapie de Meierij of lees verder over aanvullende informatie omtrent Arbeids- en Bedrijfsfysiotherapie.

In uw belang

Een integrale aanpak voorkomt dat cliënten van het kastje naar de muur  worden gestuurd en dat de samenhang gewaarborgd blijft, ook wanneer er  meerdere disciplines worden ingeschakeld. Op deze wijze ontstaat er een optimale therapeutische afstemming en wordt de kans op re-integratie vergroot.

Ons team bestaat uit:

 • Arbeids- en bedrijfsfysiotherapeuten
 • Oncologisch fysiotherapeuten
 • Manueel therapeuten
 • Handtherapeuten

Daarnaast werken de specialisten van Fysiotherapie de Meierij samen met onder andere:

 • Psychologen
 • Trainers en coaches
 • Bewegingswetenschappers

Door het wegvallen van de schotten tussen gezondheidszorg en sociale zekerheid wordt de arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut uw partner in het arbobeleid.  Door snelle interventie bij (dreigend) arbeidsverzuim wordt de arbeidsschadelast beheersbaar en tot een minimum beperkt.

Maar ook voor Arbo-diensten, verzekeraars en uitvoeringsinstanties is Fysiotherapie de Meierij de lokale partner bij het terugdringen van ziekteverzuim en het  bevorderen van de arbeidsvoldoening en productiviteit.

Preventie

De bedrijfsfysiotherapeut is opgeleid om, na grondig onderzoek, op bedrijfsniveau de arbozorg te verbeteren. Er is sprake van preventie door bijvoorbeeld aanpassingen in het proces, de werkwijze en de werkplekinrichting en door voorlichting en training van groepen medewerkers.

Reïntegratie of werkplekonderzoek

De arbeidsfysiotherapeut richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer. Samen met u werkt hij aan een verantwoorde terugkeer op de werkvloer. De arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut let onder andere op:

 • uw werkhouding
 • uw werkplek
 • uw werktaken
 • uw werkduur en
 • uw werkorganisatie

De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt u met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Het resultaat moet zijn dat u optimaal functioneert in uw eigen arbeidssituatie.