COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een ongeneeslijke longziekte. De luchtwegen zijn blijvend vernauwd en er is sprake van onomkeerbare gevolgen. Patiënten met COPD hebben veel baat bij het op pijl houden van de conditie en het trainen van de spierkracht. Niet of te weinig bewegen vormt een gezondheidsrisico.

Bewegen met COPD niet altijd vanzelfsprekend, dit omdat inspanning vaak leidt tot meer klachten. Het is dus van groot belang dat het bewegingsadvies op maat is, een gespecialiseerd fysiotherapeut heeft hierin een grote rol.

Bodine Clement en Kaunda Leermakers zijn de fysiotherapeuten van Fysiotherapie de Meierij, gespecialiseerd op COPD. Wilt u direct een afspraak met een van hen maken, neem dan contact op met Fysiotherapie de Meierij of lees verder over aanvullende informatie omtrent COPD.

De meeste mensen krijgen pas op latere leeftijd COPD. Bij 80% is de oorzaak van COPD het roken van tabak. De andere 20% wordt veroorzaakt door;

  • Ziektes en luchtwegklachten
  • Astma en longontstekingen
  • Erfelijke ziekte
  • Schadelijke stoffen
  • Behandeling van COPD

Patiënten komen vaak via de huisarts bij de longspecialist voor diagnostiek en metingen. Zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, longarts en longverpleegkundige houden zich aan de richtlijnen uit de zogenaamde Zorgstandaard COPD. Vanuit de zorgstandaard wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld.

De fysiotherapeut is een belangrijke spil tijdens de behandeling van COPD. De fysiotherapeut brengt door middel van een intake (vraaggesprek en onderzoek) u leefstijl in kaart. Uit deze intake komen verschillende doelen, beperkingen en adviezen. Samen met uw fysiotherapeut stelt individuele doelen waarbij de fysiotherapeut dit verwerkt tot een passend behandelplan. Individuele doelen zijn bijvoorbeeld;

  • U wilt net als vroeger met de fiets 3 km verderop 2×30 minuten voetballen kijken bij uw kleinzoon.
  • U wilt zonder te stoppen de trap van de begane grond naar de 1ste verdieping kunnen lopen.

Samen met uw fysiotherapeut bekijkt u welke middelen er nodig zijn om dit doel te kunnen verwezenlijken. De fysiotherapeut begeleidt u 1 op 1 maar ook regelmatig in een groep.

Wanneer de doelen gesteld zijn wordt er gekeken welke middelen er nodig zijn om deze doelen te bereiken. Een belangrijk doel bij COPD patiënten is het behoud/opbouw van spierkracht. COPD patiënten leveren spierkracht in door inactiviteit. Deze inactiviteit lijdt tot verlies van spiermassa waardoor bijvoorbeeld het lopen, traplopen, boodschappen doen, ect. wordt beperkt. Fysiotherapie de Meierij heeft een eigen oefenruimte van 80 m2 met verschillende faciliteiten. In deze oefenruimte wordt o.a. gewerkt aan algemene spierkracht. Onder begeleiding van 1 van onze COPD fysiotherapeuten worden patiënten getraind en begeleid tijdens het bewegen in een groep van maximaal 6 personen.

Naast spierkracht houdt de fysiotherapeut het ademhalen in de gaten en wordt het functioneel hoesten geleerd. Huffen is een hoestmethode om uw slijm effectief op te hoest zodat u minder benauwd bent en hierdoor wordt ook de kans op ontstekingen verkleind.

Ieder kwartaal en indien de fysiotherapeut het nodig vindt vaker, wordt er een vragenlijst, spierkracht en wandeltest afgenomen. Aan de hand van de nieuw verkregen gegevens past de fysiotherapeut indien nodig de doelstellingen aan en bespreekt deze met de patiënt. Daarnaast staat de fysiotherapeut ook nauw in contact met huisartsen en specialisten. Indien nodig kan de therapeut via korte lijnen overleg voeren om u een zo optimaal mogelijke zorg aan te bieden.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar Fysiotherapie de Meierij.