Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

GLI is een leefstijltraject op verwijzing van de huisarts / praktijkondersteuner. GLI wordt vergoed vanuit de basisverzekering. GLI wordt begeleid door onze leefstijlcoach die het leefstijlprogramma COOL aanbiedt (Coaching Op Leefstijl)

Inhoud traject

Het traject heeft een looptijd van twee jaar waarin zowel groeps- als individuele activiteiten plaats zullen vinden. In overleg met uw huisarts of praktijkondersteuner kunt u in aanmerking komen om een GLI-traject te starten.

Duur traject

Het basisprogramma duurt 8 maanden, het onderhoudsprogramma duurt 16 maanden.

Basisprogramma

 • Een intake van 60 minuten
 • 8 groepssessies van 1,5 uur
 • 2 tussentijdse individuele gesprekken van elk 45 minuten
 • Een eindgesprek van 60 minuten
 • Tussentijdse contactmomenten met deelnemers en verwijzers (hiervoor staat in totaal 60 minuten)

Wat wordt er besproken in het basisprogramma?

 • Voeding: wat is nu gezond, portiegrootte, verzadiging, bewust eten
 • Beweging: hoeveel is genoeg, welke vormen van beweging zijn passend, voordelen van bewegen, nadelen van sedentair gedrag
 • Stress & ontspanning: omgaan met stress, herkennen van stress signalen, afwisseling tussen in- en ontspanning
 • Slapen: hoeveel slaap heb je nodig, waarom slapen we, hoe kun je de kwaliteit van je slaap verhogen
 • Samenhang tussen de verschillende leefstijlonderwerpen voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning
 • Plannen van gezond gedrag

Onderhoudsprogramma

In het onderhoudsprogramma komen de onderwerpen uit het basisprogramma terug met aanvullende diepgang.

Vergroten van kennis en vaardigheden

 • Gewoonte-ontwikkeling
 • Gedragsbehoud
 • Gezondheidshypes
 • Prioriteiten stellen en keuzes maken
 • Energiemanagement

Gedragsverandering en -behoud

 • Kwaliteiten en valkuilen
 • Leren van successen uit het verleden

Stimuleren/drempel verlagen tot actie

 • Gebruik van ondersteunende apps

Veranderingsbereidheid/motivatie

 • Reflecteren op eigen gedag

Evaluatie en eindgesprek:

Zowel het basisprogramma als het onderhoudsprogramma eindigt met een eindgesprek (duur 1 uur) waarin wordt gekeken in hoeverre de persoonlijke doelstellingen behaald zijn. Ook wordt vooruitgekeken: welke doelstellingen formuleert de deelnemer voor de toekomst? Het eindgesprek na het basisprogramma dient als evaluatiemoment waarin de leefstijlcoach in overleg met de deelnemer beoordeelt of deelname aan de onderhoudsfase zinvol is. Uitgangspunt is dat het gehele programma van 2 jaar wordt doorlopen en dat daar alleen van afgeweken wordt als daar gegronde reden voor is. Zowel bij het eindgesprek van het basisprogramma als bij het eindgesprek van het onderhoudsprogramma gebeurt een resultaatmeting.

Eerstvolgende startdata

Woensdag 13 september 2023 (VOL)
Woensdag 11 oktober 2023
Woensdag 20 december 2023
Woensdag 6 maart 2024

Aanmelden voor GLI

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.