Psychosomatische klachten

Lichaam (soma) en geest (psyche) werken samen en beïnvloeden elkaar.
Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten die mogelijk verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting, waarbij mogelijk sociale factoren een rol spelen. Lichamelijke klachten kunnen voortkomen uit psychische klachten, zoals spanning, angst, depressie of acceptatie. Andersom kunnen lichamelijke klachten als (chronische) pijn, vermoeidheid en slaapproblemen ook leiden tot psychische klachten. Door deze wisselwerking tussen lichaam en geest is de oorzaak van lichamelijke klachten soms niet makkelijk aan te wijzen en is psychosomatische fysiotherapie wellicht een middel om hier een weg in te vinden.

Wanneer naar een psychosomatisch fysiotherapeut?

Bij (psychosomatische) klachten die zich lichamelijk uiten in:

 • Onverklaarbare en/of langdurige pijnklachten
 • Steeds terugkerende pijnklachten (met name hoofd-, nek- en rug- en bekkenklachten)
 • Vermoeidheid
 • Onverklaarbare spier- en gewrichtspijn
 • Druk op borst/ benauwdheid/ hyperventilatie
 • Buikpijnklachten
 • Slaapproblemen
 • Zich niet kunnen ontspannen

Bij (psychosomatische) klachten die zich psychisch uiten in:

 • Lusteloosheid
 • Somberheid
 • Concentratieproblemen
 • Angstig zijn
 • Angst hebben om te bewegen en/of voor de pijn
 • Gespannenheid/ veel piekeren
Behandeling en werkwijze

De psychosomatisch fysiotherapeut werkt volgens het biopsychosociale model. Dat houdt in dat naast de lichamelijke klachten ook de psychologische en sociale aspecten bij de behandeling worden betrokken. Het eerste gesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten, de psychische gesteldheid en omgevingsfactoren. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek worden de doelen bepaald en wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve inzet verwacht in het herstel- en veranderingsproces.

Doelen therapie

Het doel van de therapie kan zijn:

 • Inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van een klacht
 • Veranderen van de factoren die de klacht in stand houden
 • Toepassen van ontspanning
 • Verbeteren van de ademhaling
 • Verbeteren lichaamsbewustzijn
 • Verhogen van uw belastbaarheid
 • Aanvoelen en respecteren van lichamelijke en psychische grenzen
 • Inzicht krijgen met betrekking tot ziektebeleving en dagelijkse functioneren
 • Het verwerken van emoties en beperkingen door uw klachten of uw ziekte
 • Op een andere manier leren omgaan met uw klachten
 • Vertrouwen krijgen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief
  beïnvloed wordt.
Samenwerking

Voor de behandeling van psychosomatische klachten is soms samenwerking met andere deskundigen nodig. De psychosomatisch fysiotherapeut werkt dan – alleen met uw toestemming – samen met de verwijzend arts, een psycholoog, een bedrijfsarts of andere zorgverleners zoals de oefentherapie en de ergotherapie. De activiteiten kunnen wij hiervoor op elkaar afstemmen voor een optimale behandeling.

Neem contact op voor meer informatie!