Wat is sportfysiotherapie?

Een sportfysiotherapeut is een fysiotherapeut met een erkende specialistische opleiding sportfysiotherapie. De sportfysiotherapeut heeft als doel het herstellen van functies, het voorkomen van (sport-gerelateerde) klachten en de verbetering van (sport)prestaties. Dit gebeurt door middel van advisering, begeleiding en training bij sporters, mensen met een chronische aandoening en andere doelgroepen, ongeacht leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden.

Claudia Roozen is de Sportfysiotherapeut van Fysiotherapie de Meierij. Wilt u direct een afspraak met Claudia maken, neem dan contact op met Fysiotherapie de Meierij of lees verder over aanvullende informatie omtrent Sportfysiotherapie.

Met welke klachten kunt u bij een sportfysiotherapeut terecht?

Een sportfysiotherapeut kan ingeschakeld worden om diverse redenen. De meest voorkomende reden is dat een sporter, recreatief of professioneel, een blessure opgelopen heeft. De sportfysiotherapeut kan samen met u de blessure genezen en werken aan het behalen van behandeldoelen.  Een andere reden voor sporters om naar een sportfysiotherapeut te gaan is het krijgen van (trainings)advies.

Naast de sporters komen er ook mensen met een chronische aandoening, waarvan de kwaliteit van leven verbeterd kan worden door (meer) beweging en sport. De sportfysiotherapeut kijkt samen met u naar een passende sportbeoefening en adviseert u over de intensiteit en de frequentie waar u mee kunt beginnen.

Ook mensen die om diverse redenen lange tijd niet actief zijn geweest komen naar de sportfysiotherapeut om weer geactiveerd en gemotiveerd te worden om te bewegen.

Onze sportfysiotherapeut is onder andere gespecialiseerd in:

De werkwijze van de sportfysiotherapeut

U kunt direct een afspraak maken met een sportfysiotherapeut of wordt doorverwezen door een arts. De sportfysiotherapeut zal tijdens de eerste afspraak in een persoonlijk gesprek uw klachten en/of doelen bespreken. Hierna zal een onderzoek plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw lichamelijke situatie.

Door middel van het gebruik van echografie bij Fysiotherapie de Meierij is de sportfysiotherapeut vaak in staat om een snelle en uitgebreide diagnose te stellen.

Aan de hand van de bevindingen, zal in overleg met u een behandelplan worden opgesteld.

De behandeling

Afhankelijk van het doel van de patiënt wordt gestart met een bepaalde soort behandeling. De sportfysiotherapeut maakt hoofdzakelijk gebruik van oefentherapie, daarnaast krijgt u zelf oefeningen en / of adviezen mee om thuis actief bezig te zijn met het behalen van het gestelde doel. Ook geeft de sportfysiotherapeut adviezen om prestaties te verbeteren en om klachten in de toekomst te voorkomen.

Soms worden de klachten echter veroorzaakt door een blokkade in een gewricht of een verhoogde spanning van spieren. Dit moet eerst opgelost worden alvorens getraind gaat worden. Dit gebeurt door middel van mobilisaties, massage en Dry Needling. Laatst genoemde is een snelle, doeltreffende manier om zogenoemde triggerpoints snel en langdurig te ontspannen waardoor u direct een toename van functie en een afname van pijn zult merkt.

Samenwerking

De sportfysiotherapeut werkt vaak nauw samen met andere disciplines, denk hierbij bijvoorbeeld aan een sportarts of podotherapeut. Bij het snel en doeltreffend behandelen van sporters vindt ook overleg en afstemming met trainers en/of begeleiders plaats indien gewenst.

Fysiotherapie de Meierij houdt zich ook bezig met blessurepreventie, denk hierbij aan het in beeld brengen van de fysieke conditie d.m.v. inspanningstesten of het geven van presentaties aan sporters en/of trainers van sportverenigingen.

Ook zijn Claudia Roozen en Rein van Zutven van Fysiotherapie de Meierij aangesloten bij het Voorste Kruisband (VKB) Netwerk van Fysiovisie. Alle fysiotherapeuten binnen het VKB-netwerk zijn gespecialiseerd in de revalidatie na vervanging van de voorste kruisband. Samen met u zullen zij zorg dragen voor een optimale revalidatie, zodat u uiteindelijk weer zonder problemen uw (sport-) activiteiten kunt uitvoeren.

Kortom; iedereen die sport gerelateerde klachten en/of doelen heeft, kan terecht bij de sportfysiotherapeut!