Sportfysiotherapie speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting, advies en revalidatie voor mensen met sportblessures of klachten waarmee sporten verhinderd wordt. Een revalidatie binnen de sportfysiotherapie is niet alleen voor topsporters, maar ook voor sporters op amateur en competitief niveau.

Indien een sportblessure niet met de juiste zorg behandeld word, kan dit zorgen voor het onnodig verlengen van een revalidatie. Het is dus belangrijk om een adequaat behandelplan en behandeling op te stellen voor de desbetreffende sportblessure. De sportfysiotherapeut kan hierbij helpen.

Voor het opstellen van een behandelplan en revalidatie is het belangrijk om de patiënt goed in kaart te brengen. Dit kan de sportfysiotherapeut doen met specifieke tests. Het is het belangrijk om een analyse te maken van de mogelijkheden van de patiënt en welke sport deze beoefend. De therapeut kijkt naar je motoriek en bekijkt hoe de blessure tot stand is gekomen.

In het behandelplan zijn snelheid, lenigheid, kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie en balans belangrijke aspecten die getraind worden tijdens de revalidatie.

Naast de sporters komen er ook mensen met een chronische aandoening, waarbij begeleiding bij (meer) beweging en sport zinvol is. De sportfysiotherapeut kijkt samen naar een passende sportbeoefening en adviseert over de intensiteit en de frequentie.

Ook mensen die om diverse redenen lange tijd niet actief zijn geweest komen naar de sportfysiotherapeut om weer geleidelijk aan geactiveerd en gemotiveerd te worden om te bewegen.

Onze sportfysiotherapeut is onder andere gespecialiseerd in:

  • Revalidatie na een (sport)letsel en operaties;
  • Bewegen bij overgewicht en obesitas;
  • Samenwerking omtrent preventiecontact met sportverenigingen, voor meer info kijk op Sportzorgdemeierij.nl;
  • Overbelasting van spieren, hiervoor kan aanvullend op de behandelingen Dry Needling of Epte worden ingezet;
  • De blessure in kaart brengen voor het maken van een echo;
  • Bij een peesontstekingen kan Shockwave ingezet worden.

Afhankelijk van het vooral opgestelde behandelplan wordt gestart met een bepaald soort behandeling en/of training. De sportfysiotherapeut maakt hoofdzakelijk gebruikt van training, daarnaast krijgt u nog oefeningen en/of adviezen mee op thuis actief de revalidatie voort te zetten en de gestelde doelen te bereiken. Tevens geeft de sportfysiotherapeut adviezen mee om prestaties te verbeteren en om klachten in de toekomst te voorkomen.

Soms worden de klachten echter veroorzaakt door een blokkade in een gewricht of een verhoogde spanning van spieren of ontsteking. Door nauw samen te werken met andere specialisaties binnen onze praktijk zoals manueel therapie, dry needling, shockwave en EPTE proberen we de patiënt zo goed mogelijk te laten revalideren, zodat deze optimaal kan presteren.

De sportfysiotherapeut werkt vaak nauw samen met andere zorgverleners, denk hierbij bijvoorbeeld aan een sportarts, (sport)podotherapeut of diëtisten. Bij het snel en doeltreffend behandelen van sporters vindt ook overleg en afstemming met trainers en/of begeleiders plaats indien gewenst.

Fysiotherapie de Meierij houdt zich ook bezig met blessurepreventie, denk hierbij aan het in beeld brengen van de fysieke conditie d.m.v. inspanningstesten of het geven van presentaties aan sporters en/of trainers van sportverenigingen.

Ook zijn onze fysiotherapeuten aangesloten bij het Voorste Kruisband (VKB) Netwerk van Fysiovisie. Alle fysiotherapeuten binnen het VKB-netwerk zijn gespecialiseerd in de revalidatie na vervanging van de voorste kruisband. Samen met u zullen zij zorg dragen voor een optimale revalidatie, zodat u uiteindelijk weer zonder problemen uw (sport-) activiteiten kunt uitvoeren.